Akceptuję

Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Kompetentne wsparcie dla wymagających.

Skotarczak Dąbrowski Olech i Partnerzy Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów to jedna z wiodących kancelarii prawnych w województwie zachodniopomorskim, świadcząca profesjonalne usługi prawnicze dla krajowych i zagranicznych przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Kancelaria kontynuuje tradycje zapoczątkowane w 1992 roku przez Profesora dr hab. Teodora Skotarczaka - adwokata, doradcę podatkowego i radcę prawnego z wieloletnią praktyką zawodową, obecnie notariusza i autora cenionych publikacji naukowych.

Od 2006 roku wspólnikami Kancelarii są dr Maciej Skotarczak i dr Bartosz Dąbrowski. W 2008 roku wspólnikiem Kancelarii będącej spółką cywilną został dr Zbigniew Olech. Sukcesywne powiększanie zespołu pracowników i współpracowników oraz obszarów zainteresowań i praktyki prawniczej zaowocowało przekształceniem SDO spółki cywilnej w SDO spółkę partnerską. Zwieńczeniem zmian związanych z rozwojem Kancelarii było przystąpienie do spółki w 2014 roku nowego partnera – adwokata Michała Myślickiego oraz podział na Działy, uwzględniające specjalizacje i doświadczenie prawników.

Jesteśmy stabilnym, doświadczonym i posiadającym wieloletnią praktykę zespołem specjalistów świadczących usługi w zakresie obsługi przedsiębiorców, administracji publicznej oraz klientów indywidualnych. Zlecone usługi wykonujemy profesjonalnie i terminowo. Jesteśmy cenieni i polecani z uwagi na skuteczność, zaangażowanie oraz dbałość o komunikację z Klientem.

Zachęcamy do zapoznania się ze specyfiką poszczególnych działów Kancelarii.

pracownicy-sdo---grupa-18-03-v3

Blog

 • NCDC BusinessRace 2017

  12.06.2017

  250 sztafet czteroosobowych szczecińskich firm wystartowało w biegu NCDC Business Race.


  Wśród nich - ekipa SDO :)

  Miejsce Open

  Kategoria

  Firma

  Team

  Czas A

  Czas B

  Czas C

  Czas D

  Wynik sztafety

  39

  Mix

  Skotarczak Dąbrowski Olech i Partnerzy Sp. P. Radców Prawnych i Adwokatów

  SDO #1

  00:21:22

  00:21:15

  00:19:00

  00:18:27

  01:20:04

   SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

  NCDC2017 medal

  NCDC2017 ekipa

 • Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę a umowy o zakazie konkurencji

  01.05.2017

  Niniejszym artykułem kontynuujemy cykl tematów poświęconych analizie wpływu rozstrzygnięć zawartych w orzeczeniach na praktykę stosowania prawa.

  Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania związane z poruszaną problematyką zaprszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

  Ekspert radzi: Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę a umowy o zakazie konkurencji

  zbigniew olech

  dr Zbigniew Olech

  Partner zarządzający Kancelarii / radca prawny

  e-mail: zolech@sdo.com.pl

  Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę powinno odbywać się w sposób jak najmniej uciążliwy dla pracowników. Nowy pracodawca staje się z mocy prawa stroną dotychczasowych umów o pracę. Jak wygląda sytuacja w przypadku umów o zakazie konkurencji? W tej sprawie wypowiedział się niedawno Sąd Najwyższy (link do orzeczenia: http://sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20PK%20123-14-2.pdf).

  Zgodnie z wyrokiem SN, nowy pracodawca, który przejmuje zakład pracy wraz z zatrudnionymi w nim pracownikami, nie jest związany umowami o zakazie konkurencji zawartymi z tymi pracownikami przez wcześniejszego pracodawcę, nawet jeśli klauzula o zakazie konkurencji była wpisana do umowy o pracę. Sąd Najwyższy uznał, że umowa o zakazie konkurencji nie jest elementem stosunku pracy, który podlega regulacji art. 23¹ Kodeksu pracy. Tym samym, wynikające z umowy o zakazie konkurencji zobowiązanie do wypłaty odszkodowania nie przechodzi na nowego pracodawcę.

  Dlatego też w razie przejęcia zakładu pracy (oczywiście, jeżeli naszym celem jest utrzymanie w mocy zakazu konkurencji z przejmowanymi pracownikami) najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie zawarcie nowych umów o zakazie konkurencji.

   

   

 • Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2017

  21.04.2017

  Zarówno nasi Klienci jak i Konkurencja dostrzegali, że Kancelaria SDO jest jedną z największych kancelarii w regionie. Wczoraj okazało się, iż według gazety Rzeczpospolita faktycznie tak jest :-)

  Kancelaria SDO została uznana za największą kancelarię w regionie zachodniopomorskim - 1 miejsce w Zachodniopomorskim, zajmując w rankingu ogólnopolskim 70-te miejsce, na blisko 300 kancelarii jakie były klasyfikowane.

   

  Ranking RP 2017 web

  Tak się akurat złożyło, iż właśnie wczoraj wszyscy trzej partnerzy zarządzający SDO byli w Warszawie i podczas uroczystej gali odebrali nagrodę :-)

  J

 • E-inspiration Day w Goleniowskim Parku Przemysłowym

  20.04.2017

  Z przyjemnością informujemy o czynnym udziale SDO w E-inspiration Day w Goleniowskim Parku Przemysłowym, które odbyło si...

  Opublikowany przez SDO Kancelaria Prawnicza na 21 kwietnia 2017
 • Zaostrzone sankcje wobec członków zarządów upadłych spółek

  07.02.2017

  Ekspert radzi: Zaostrzone sankcje wobec członków zarządów upadłych spółek

  bartosz dabrowski

  dr Bartosz Dąbrowski

  Partner zarządzający Kancelarii / radca prawny

  e-mail: bdabrowski@sdo.com.pl

  Prawo upadłościowe reguluje instytucję zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, którą Sąd może orzec na okres od 1 do 10 lat, w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz sprawowania funkcji w spółkach, przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach, fundacjach czy stowarzyszenia. Takie orzeczenie możliwe jest jedynie na wniosek, min. wierzyciela upadłej spółki.

  W praktyce wierzycielom zależy często na ukaraniu nie tylko aktualnych, ale także byłych członków zarządu spółki, którzy to przyczynili się do jej niewypłacalności, a nie złożyli wniosku o ogłoszenie upadłości. Wątpliwe jednak było uprawnienie wierzyciela do złożenia wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w stosunku do byłego członka zarządu, jeżeli jego wierzytelność powstała później.

  Wszelkie wątpliwości rozwiał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28.09.2016 r. (III CZP 48/16). SN orzekł, że ochrona obrotu gospodarczego wymaga sankcjonowania wszelkich sprzecznych z prawem zachowań. Dlatego też możliwe jest złożenie przez wierzyciela wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, nawet jeżeli jego wierzytelność powstała po zaprzestaniu pełnienia przez członka zarządu funkcji (w sytuacji rezygnacji z członkostwa w zarządzie niewypłacalnej spółki i niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości).

 • Odpowiedzialność organizatora turystyki za szkodę niemajątkową klienta - glosa

  29.01.2017

  Zapraszamy do zapoznania się z ekspercką publikacją adwokata Patryka Zasuwika, która ukazała się w prestiżowym czasopiśmie „Monitor Prawniczy”, stanowiącą analizę kwestii odpowiedzialności organizatora turystyki za szkodę niemajątkową klienta w postaci tzw. zmarnowanego urlopu i prawnych podstaw dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

  Odpowiedzialność organizatora turystyki za szkodę niemajątkową klienta w postaci tzw. zmarnowanego urlopu

  MoP

 • Nowelizacja ustawy o VAT- ryzyko dla pełnomocnika

  22.01.2017

  Ekspert radzi: Nowelizacja ustawy o VAT- ryzyko dla pełnomocnika

  bartosz dabrowski

  dr Bartosz Dąbrowski

  Partner zarządzający Kancelarii / radca prawny

  e-mail: bdabrowski@sdo.com.pl

   

  Wraz z Nowym Rokiem weszła w życie rewolucyjna zmiana ustawy o podatku od towarów i usług. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe podmiotu rozpoczynającego działalność gospodarczą rozszerzono na pełnomocnika tego podmiotu. Zgodnie z art. 96 ust. 4b wspomnianej ustawy, pełnomocnik odpowiadać ma solidarnie wraz z zarejestrowanym podatnikiem do kwoty 500 000 zł za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

  Powyższa regulacja nie dotyczy sytuacji, gdy zaległość podatkowa nie była związana z uczestnictwem podatnika w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

  Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, celem wprowadzenia omawianego przepisu jest sankcjonowanie rejestracji podatników z zamiarem dokonywania nadużyć. Jednak często pełnomocnik nie ma realnej wiedzy na temat celu powołania danego podmiotu, nie ma też wpływu na jego sprzedaż podmiotowi trzeciemu, czy niezgodne z prawem działania.

  Nowa regulacja skutkować będzie zapewne wzrostem liczby dokumentów rejestracyjnych składanych samodzielnie przez „nowych” podatników, bez udziału pełnomocnika.

 • Dopuszczalność zobowiązania prokurenta do współdziałania z członkiem zarządu

  08.01.2017

  Niniejszym artykułem kontynuujemy cykl tematów poświęconych analizie wpływu rozstrzygnięć zawartych w orzeczeniach na praktykę stosowania prawa. Co tydzień w formie krótkiego artykułu omawiany będzie wybrany problem praktyczny, istotny z punktu widzenia inwestycji realizowanych przez naszych Klientów.

  Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania związane z poruszaną problematyką zaprszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

  Ekspert radzi: Dopuszczalność zobowiązania prokurenta do współdziałania z członkiem zarządu

  zbigniew olech

  dr Zbigniew Olech

  Partner zarządzający Kancelarii / radca prawny

  e-mail: zolech@sdo.com.pl

  Prokura jest pełnomocnictwem cieszącym się dużą popularnością wśród profesjonalnych, aktywnych gospodarczo podmiotów. Umożliwia ona przede wszystkim sprawne działanie przedsiębiorców, wyłączając konieczność każdorazowego uczestniczenia mocodawcy - czy to osobiście, czy też przez jego organy lub przedstawicieli ustawowych - przy dokonywaniu określonych czynności.

  Zgodnie z art. 109(4) § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, „prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie”. Przedsiębiorca może zatem powołać kilku prokurentów. Może on udzielić im prokury oddzielnie tak, by każdy z nich miał prawo do samodzielnego działania, ale ma też możliwość zastrzeżenia łączności, tzn. zobowiązania jednego bądź wszystkich ustanowionych przez siebie prokurentów do współdziałania przy dokonywaniu w jego imieniu czynności.

  Praktyce znana jest również tzw. prokura mieszana. Polega ona na ustanowieniu prokury z jednoczesnym zastrzeżeniem, że prokurent jest uprawniony do działania jedynie łącznie z inną osobą, przy czym osoba ta nie pełni funkcji prokurenta. Jest nią np. wspólnik spółki osobowej, czy też członek zarządu spółki kapitałowej. Dotychczas prokura mieszana nie została jednak unormowana. Pierwotnie jej koncepcja zrodziła się w orzecznictwie (uchwała SN z dnia 27 kwietnia 2001 r., III CZP 6/01, OSNC 2001, nr 10, poz. 148). W doktrynie instytucja ta miała zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników. W 2015 roku Sąd Najwyższy uznał za niedopuszczalne wpisanie w Krajowym Rejestrze Sądowym prokury, zgodnie z którą prokurent będzie zobowiązany do łącznego działania z członkiem zarządu (uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 roku, III CZP 34/14). Możliwość udzielenia prokury mieszanej budziła w związku z tym liczne wątpliwości.

  Ostatecznie ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców w art. 109(4) Kodeksu cywilnego po § 1 dodano § 1(1), zgodnie z którym „prokura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej”. Od dnia wejścia w życie ww. ustawy, tj. od dnia 1 stycznia 2017 r. nie ma już wątpliwości w zakresie dopuszczalności reprezentowania przedsiębiorców przez prokurentów w wariancie mieszanym.

   

Menu

SDO i Partnerzy, Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

Adres: Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin
tel.: +48 91 421 09 40
Fax +48 91 487 39 56
info@sdo.com.pl