Akceptuję

Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Kompetentne wsparcie dla wymagających.

Skotarczak Dąbrowski Olech i Partnerzy Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów to jedna z wiodących kancelarii prawnych w województwie zachodniopomorskim, świadcząca profesjonalne usługi prawnicze dla krajowych i zagranicznych przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Kancelaria kontynuuje tradycje zapoczątkowane w 1992 roku przez Profesora dr hab. Teodora Skotarczaka - adwokata, doradcę podatkowego i radcę prawnego z wieloletnią praktyką zawodową, obecnie notariusza i autora cenionych publikacji naukowych.

Od 2006 roku wspólnikami Kancelarii są dr Maciej Skotarczak i dr Bartosz Dąbrowski. W 2008 roku wspólnikiem Kancelarii będącej spółką cywilną został dr Zbigniew Olech. Sukcesywne powiększanie zespołu pracowników i współpracowników oraz obszarów zainteresowań i praktyki prawniczej zaowocowało przekształceniem SDO spółki cywilnej w SDO spółkę partnerską. Zwieńczeniem zmian związanych z rozwojem Kancelarii było przystąpienie do spółki w 2014 roku nowego partnera – adwokata Michała Myślickiego oraz podział na Działy, uwzględniające specjalizacje i doświadczenie prawników.

Jesteśmy stabilnym, doświadczonym i posiadającym wieloletnią praktykę zespołem specjalistów świadczących usługi w zakresie obsługi przedsiębiorców, administracji publicznej oraz klientów indywidualnych. Zlecone usługi wykonujemy profesjonalnie i terminowo. Jesteśmy cenieni i polecani z uwagi na skuteczność, zaangażowanie oraz dbałość o komunikację z Klientem.

Zachęcamy do zapoznania się ze specyfiką poszczególnych działów Kancelarii.

pracownicy-sdo---grupa-18-03-v3

Blog

 • Mandat członka zarządu trwa pomimo upływu jego kadencji

  02.08.2017

  malgorzata leczynska-smoter

  Małgorzata Łęczyńska-Smoter

  radca prawny

  e-mail: mleczynska@sdo.com.pl

  Mandat członka zarządu trwa pomimo upływu jego kadencji. Taka konkluzja wyłania się z jednego z ostatnich orzeczeń Sądu Najwyższego (uchwała z dnia 24 listopada 2016 r., sygn. akt III CZP 72/16) w której sąd jednoznacznie przesądził, że ostatnim pełnym rokiem obrotowym w rozumieniu art. 369 § 4 w związku z art. 386 § 2 KSH jest ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania kadencji członka rady nadzorczej spółki akcyjnej.

  Powyższa uchwała dotyczy mandatu członka rady nadzorczej spółki akcyjnej, niemniej należy zwrócić uwagę, że przepis art. 386 § 2 KSH nakazuje do zarządu stosować w sposób odpowiedni przepisy o kadencji rady nadzorczej. Uznać zatem należy, że wskazane przez Sąd Najwyższy rozstrzygnięcie znajdzie zastosowanie również do wskazania momentu wygaśnięcia mandatu członka zarządu spółki akcyjnej. Wyraźnie należy zaznaczyć, że nic nie stoi również na przeszkodzie, aby sposób obliczenia długości kadencji członka zarządu, w oparciu o wytyczne zawarte w uchwale stosować, do członków organów w spółce z ograniczona odpowiedzialnością.

  Sąd Najwyższy uznał, że każdy z członków sprawuje funkcję, aż do zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Takie stanowisko Sądu prowadzi do konkluzji, iż okres w którym osoba pełni funkcję w organie podlega wydłużeniu do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym kończy się kadencja, a zatem przedłuża mandat członka organu.

  Komentarz Kancelarii SDO.

  Wskazać zatem należy, że Sąd Najwyższy jednoznacznie przyjął, iż mandat członka zarządu trwa pomimo upływu jego kadencji. Wyrażone przez Sąd Najwyższy stanowisko ułatwi funkcjonowanie tym spółkom kapitałowym, w których z przyczyn niejednokrotnie niezależnych od członków zarządu, nie jest możliwe odbycie zgromadzenia wspólników, czy też walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które mogłoby powołać nowy zarząd. Z punktu widzenia  obrotu gospodarczego, rozwiane zostały wątpliwości co do tego, że w razie nieodbycia zgromadzenia zatwierdzającego ostatni rok obrotowy działalności spółki, osoba zasiadająca w organie posiada legitymację do reprezentowania spółki.  Pozostają w pełni skuteczne zaciągnięte zobowiązania przez spółkę, a zatem wszystkie podjęte przez nią czynności zarówno z zakresu prawa pracy jak i zawarte umowy.

   

   

   

 • Kancelaria SDO będzie radzić przedsiębiorcom zrzeszonym w Północnej Izbie Gospodarczej

  31.07.2017

  Kancelaria SDO rozpoczęła współpracę z Północną Izbą Gospodarczą - największą izbą gospodarczą w Polsce, chroniącą i reprezentującą interesy zrzeszonych w niej przedsiębiorców.

  Kancelaria zajmuje się sprawami gospodarczymi i na co dzień reprezentuje przedsiębiorców w sporach sądowych. W tegorocznym rankingu dziennika „Rzeczpospolita” kancelaria Skotarczak Dąbrowski Olech i Partnerzy spółka partnerska zdobyła tytuł największej kancelarii w regionie.

  Jesteśmy kancelarią widoczną na zewnątrz, bierzemy udział w promowaniu zachodniopomorskich imprez, byliśmy m.in. jednym ze sponsorów turnieju Pekao Szczecin Open. Jesteśmy także członkami Klastra e-Biznesu w Goleniowie, a nadto wspieramy pro-bono organizacje pozarządowe w zakresie prawnym. Kancelarię tworzą cztery działy, zajmujemy się bowiem nie tylko prawem gospodarczym i handlowym, ale możemy się poszczycić bardzo dobrą znajomością postępowań administracyjnych oraz prawa budowlanego i zamówień publicznych, obsługując zarówno zamawiających, jaki i realizujących usługi przy dużych inwestycjach budowlanych. Atutem naszej kancelarii są niewątpliwie działy Gospodarczy i Zamówień Publicznych oraz Dział Inwestycji i Restrukturyzacji. Ten ostatni zajmuje się zagadnieniami inwestycyjnymi: od wprowadzania podmiotów do stref ekonomicznych, po badanie przekształceń, realizację przejęć lub podziałów spółek, czy obsługę prawną transakcji sprzedaży akcji lub udziałów. Ze względu na koniunkturę gospodarczą wielu przedsiębiorców jest zainteresowanych zakładaniem spółek lub optymalizacją swojego działania.

  Warto także wspomnieć, że naszą specjalizacją są nowe technologie i ochrona danych osobowych. Jest to problematyka, która obecnie rozwija się bardzo dynamicznie; Internet, media społecznościowe, sprzedaż w Internecie, branża e-commerce, to wszystko powiązane jest z ochroną danych osobowych i prawem własności intelektualnej. Będziemy informować o stosowaniu znaków towarowych, oznaczeń. Są to zagadnienia z którymi, prędzej czy później, każdy przedsiębiorca będzie mieć do czynienia.

  Więcej informacji na stronie Północnej Izby Gospodarczej.

   

  Ranking RP 2017 web

   

 • Nowa fabryka mebli okrętowych i hotelowych Uni-Mebel

  07.07.2017

  Nasz klient - Uni-Mebel - już od 11 lat z sukcesem działa w branży okrętowej i meblowej. We wtorek oficjalnie rozpoczę...

  Opublikowany przez SDO Kancelaria Prawnicza na 5 lipca 2017
 • NCDC BusinessRace 2017

  12.06.2017

  250 sztafet czteroosobowych szczecińskich firm wystartowało w biegu NCDC Business Race.


  Wśród nich - ekipa SDO :)

  Miejsce Open

  Kategoria

  Firma

  Team

  Czas A

  Czas B

  Czas C

  Czas D

  Wynik sztafety

  39

  Mix

  Skotarczak Dąbrowski Olech i Partnerzy Sp. P. Radców Prawnych i Adwokatów

  SDO #1

  00:21:22

  00:21:15

  00:19:00

  00:18:27

  01:20:04

   SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

  NCDC2017 medal

  NCDC2017 ekipa

 • Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę a umowy o zakazie konkurencji

  01.05.2017

  Niniejszym artykułem kontynuujemy cykl tematów poświęconych analizie wpływu rozstrzygnięć zawartych w orzeczeniach na praktykę stosowania prawa.

  Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania związane z poruszaną problematyką zaprszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

  Ekspert radzi: Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę a umowy o zakazie konkurencji

  zbigniew olech

  dr Zbigniew Olech

  Partner zarządzający Kancelarii / radca prawny

  e-mail: zolech@sdo.com.pl

  Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę powinno odbywać się w sposób jak najmniej uciążliwy dla pracowników. Nowy pracodawca staje się z mocy prawa stroną dotychczasowych umów o pracę. Jak wygląda sytuacja w przypadku umów o zakazie konkurencji? W tej sprawie wypowiedział się niedawno Sąd Najwyższy (link do orzeczenia: http://sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20PK%20123-14-2.pdf).

  Zgodnie z wyrokiem SN, nowy pracodawca, który przejmuje zakład pracy wraz z zatrudnionymi w nim pracownikami, nie jest związany umowami o zakazie konkurencji zawartymi z tymi pracownikami przez wcześniejszego pracodawcę, nawet jeśli klauzula o zakazie konkurencji była wpisana do umowy o pracę. Sąd Najwyższy uznał, że umowa o zakazie konkurencji nie jest elementem stosunku pracy, który podlega regulacji art. 23¹ Kodeksu pracy. Tym samym, wynikające z umowy o zakazie konkurencji zobowiązanie do wypłaty odszkodowania nie przechodzi na nowego pracodawcę.

  Dlatego też w razie przejęcia zakładu pracy (oczywiście, jeżeli naszym celem jest utrzymanie w mocy zakazu konkurencji z przejmowanymi pracownikami) najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie zawarcie nowych umów o zakazie konkurencji.

   

   

 • Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2017

  21.04.2017

  Zarówno nasi Klienci jak i Konkurencja dostrzegali, że Kancelaria SDO jest jedną z największych kancelarii w regionie. Wczoraj okazało się, iż według gazety Rzeczpospolita faktycznie tak jest :-)

  Kancelaria SDO została uznana za największą kancelarię w regionie zachodniopomorskim - 1 miejsce w Zachodniopomorskim, zajmując w rankingu ogólnopolskim 70-te miejsce, na blisko 300 kancelarii jakie były klasyfikowane.

   

  Ranking RP 2017 web

  Tak się akurat złożyło, iż właśnie wczoraj wszyscy trzej partnerzy zarządzający SDO byli w Warszawie i podczas uroczystej gali odebrali nagrodę :-)

  J

 • E-inspiration Day w Goleniowskim Parku Przemysłowym

  20.04.2017

  Z przyjemnością informujemy o czynnym udziale SDO w E-inspiration Day w Goleniowskim Parku Przemysłowym, które odbyło si...

  Opublikowany przez SDO Kancelaria Prawnicza na 21 kwietnia 2017
 • Zaostrzone sankcje wobec członków zarządów upadłych spółek

  07.02.2017

  Ekspert radzi: Zaostrzone sankcje wobec członków zarządów upadłych spółek

  bartosz dabrowski

  dr Bartosz Dąbrowski

  Partner zarządzający Kancelarii / radca prawny

  e-mail: bdabrowski@sdo.com.pl

  Prawo upadłościowe reguluje instytucję zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, którą Sąd może orzec na okres od 1 do 10 lat, w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz sprawowania funkcji w spółkach, przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach, fundacjach czy stowarzyszenia. Takie orzeczenie możliwe jest jedynie na wniosek, min. wierzyciela upadłej spółki.

  W praktyce wierzycielom zależy często na ukaraniu nie tylko aktualnych, ale także byłych członków zarządu spółki, którzy to przyczynili się do jej niewypłacalności, a nie złożyli wniosku o ogłoszenie upadłości. Wątpliwe jednak było uprawnienie wierzyciela do złożenia wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w stosunku do byłego członka zarządu, jeżeli jego wierzytelność powstała później.

  Wszelkie wątpliwości rozwiał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28.09.2016 r. (III CZP 48/16). SN orzekł, że ochrona obrotu gospodarczego wymaga sankcjonowania wszelkich sprzecznych z prawem zachowań. Dlatego też możliwe jest złożenie przez wierzyciela wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, nawet jeżeli jego wierzytelność powstała po zaprzestaniu pełnienia przez członka zarządu funkcji (w sytuacji rezygnacji z członkostwa w zarządzie niewypłacalnej spółki i niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości).

Menu

SDO i Partnerzy, Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

Adres: Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin
tel.: +48 91 421 09 40
Fax +48 91 487 39 56
info@sdo.com.pl