Akceptuję

Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

ADAMUS HT TWORZYWA-FORMY-ROBOTY sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - składniki majątku do zbycia

Szczecin, 5 czerwca 2017 r.

Syndyk masy upadłości ADAMUS HT TWORZYWA-FORMY-ROBOTY sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Węgorzynie (Numer KRS: 0000149148, NIP: 2530137914, REGON: 81260164000000) - Bartosz Dąbrowski pragnie poinformować, że w masie upadłości Spółki znajdują się następujące składniki majątku przeznaczone do zbycia:

  1. 60.703 udziałów w Spółce POLSKI KONCERN SPIRYTUSOWY sp. z o.o., o łącznej wartości nominalnej 30.351.500,00 złotych.
  2. Wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 506.283,15 złotych, przysługujące Spółce ADAMUS HT TWORZYWA-FORMY-ROBOTY sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej wobec:

lp.

Nazwa Wierzyciela

Adres

Nr faktury

Kwota

1.

Auto Serwis Zdrodek  Wojciech Zdrodowski

Ul. Upalna 1 a/26,  15-668 Białystok

FS 870/P/06/2011

307,50 zł

2.

Bońkowscy Sp. z o.o. spółka komandytowa

Ustowo 55, 70-001 Szczecin

FS 667/P/05/2011

316,73

3.

PPHU Serwis Bajeczna Marcin Jaworek

Ul. Bajeczna 22, 03-681 Warszawa

FS 52/P/01/2011

334,56

4.

P.T.H.U. Addac Janusz Szalaty

Ul. Rędzińska 47/49,  54-100 Wrocław

FS 14410/P/09/2010

456,28

5.

Mobile Szczecin PL Sławomir Krężek

Ul. Piastów 4 C, 71-065 Szczecin

FS 575/P/10/2010

500,20

6.

Studio RC Rafał Cygan

Ul. Osiedle Piastów 11/23, 31-623  Kraków

FS 544/P/04/2011

651,90

7.

Pomoc Drogowa  Naprawa-Remonty  Skup i Sprzedaż Samochodów            i Części   Adam Chruściak

Ul. Słowackiego 3/29, 25-666 Kielce

FS 275/P/06/2009

700,00

8.

Sklep Wielobranżowy DM S.C.   Jerzy Drozd, Zbigniew Muzyka

Ul. Wschodnia 2 a , 82-500 Kwidzyń

FS 414/P/03/2010

732,00

9.

Auto Handel Przy Lotnisku Jacek Popowiecki

Ul. Sielska 34, 10-802 Olsztyn

FS 558/P/04/2010

750,30

10

PKS Polski Koncern Spirytusowy

Sp. z o.o.

Ul. Sienkiewicza 22a

73-140 Ińsko

Udzielona pożyczka

krótkoterminowa

501 533,68

Syndyk zaprasza do składania ofert na łączny zakup pakietu wyżej wskazanych udziałów i wierzytelności. Oferty wraz z podaniem ceny brutto oraz pełnych danych nabywcy należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 08 czerwca 2017 r. w tytule wiadomości wpisując: „OFERTA NA ZAKUP UDZIAŁÓW I WIERZYTELNOŚCI – ADAMUS HT TWORZYWA FORMY-ROBOTY SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ”

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.

Informacje telefoniczne – Syndyk Bartosz Dąbrowski, tel. 602 695 969

 

WIERZYTELNOŚCI - ADAMUS HT TWORZYWA-FORMY-ROBOTY Sp. z o.o.

Bartosz Dąbrowski - Syndyk masy upadłości ADAMUS HT TWORZYWA-FORMY-ROBOTY sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Węgorzynie, zaprasza do składania ofert na zakup wierzytelności przysługującej Spółce o łącznej wartości nominalnej 506.283,15 zł z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 30 % wartości nominalnej.

Szczegółowy wykaz wierzytelności wyłożony został w biurze przy ul. Szybowcowej 28 w Szczecinie. Z wykazem można się zapoznawać codziennie w godzinach od 8:30 do 14:30.

Syndyk wskazuje, że istnieje możliwość złożenia oferty na każdą z wierzytelności oddzielnie. Oferty pisemne wraz z podaniem ceny brutto, pełnych danych nabywcy należy składać bezpośrednio w biurze syndyka lub przesłać listem poleconym na powyższy adres do dnia 28 lutego 2017 roku. Informacje telefoniczne - 914690909.

W przypadku wyboru złożonej oferty cena sprzedaży winna być zapłacona w całości na rachunek bankowy masy upadłości przed wydaniem przedmiotu sprzedaży bez potrąceń. Syndyk zastrzega sobie prawo nie przyjęcia złożonej oferty bez podawania przyczyn.

NIERUCHOMOŚĆ – Paweł Zawiliński XII GUp 82/15, Maja Zawilińska XII GUp 84/15

Syndyk mas upadłości osób fizycznych – Mai Zawilińskiej w upadłości likwidacyjnej oraz Pawła Zawilińskiego w upadłości likwidacyjnej informuje, iż w masach upadłości pozostają do zbycia udziały w wysokości po ½ w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Nauczycielskiej 10B w Szczecinie, stanowiącej grunt działki nr 128/1 obr. 4201 Szczecin-Dąbie, o powierzchni 567 m2 (powierzchnia budynku - 170 m2), dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1S/00151956/1, za łączną cenę nie niższą niż 458.000,00 złotych netto powiększoną o należny podatek od towarów i usług (wysokość stawki zgodna z obowiązującą w dniu podpisania umowy).


Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy kodeks cywilny. Informacje telefoniczne udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00 pod nr telefonu  (+48)600458242

Syndyk mas upadłości osób fizycznych – Mai Zawilińskiej w upadłości likwidacyjnej oraz Pawła Zawilińskiego w upadłości likwidacyjnej informuje, iż w masach upadłości pozostają do zbycia udziały w wysokości po ½ w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Nauczycielskiej 10B w Szczecinie, stanowiącej grunt działki nr 128/1 obr. 4201 Szczecin-Dąbie, o powierzchni 567 m2 (powierzchnia budynku - 170 m2), dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1S/00151956/1, za łączną cenę nie niższą niż 458.000,00 złotych netto powiększoną o należny podatek od towarów i usług (wysokość stawki zgodna z obowiązującą w dniu podpisania umowy).

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy kodeks cywilny. Informacje telefoniczne udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00 pod nr telefonu  (+48)600458242

NIERUCHOMOŚĆ KW nr SZ1S/00216078/6 – Przedsiębiorstwa Budowlanego Tembud Bis SZUT spółka jawna w upadłości likwidacyjnej

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budowlanego Tembud Bis SZUT spółka jawna w upadłości likwidacyjnej; adres do doręczeń: ul. Narutowicza 12, Szczecin 70-240, informuje, że w masie upadłości pozostają do sprzedaży następujące nieruchomości:

nieruchomość lokalowa niemieszkalna, położonej w Szczecinie przy ul. A. Ledóchowskiego 16/U1, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1S/00216078/6, o powierzchni użytkowej 98,29 m2 z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 233.800,00 PLN netto.

Syndyk wskazuje, że cena zostanie powiększoną o należny podatek od towarów i usług (wysokość stawki zgodna z obowiązującą w dniu podpisania umowy).

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny (+48) 914690909.

NIERUCHOMOŚĆ KW nr SZ1S/002160798/3 – Przedsiębiorstwa Budowlanego Tembud Bis SZUT spółka jawna w upadłości likwidacyjnej

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budowlanego Tembud Bis SZUT spółka jawna w upadłości likwidacyjnej; adres do doręczeń: ul. Narutowicza 12, Szczecin 70-240, informuje, że w masie upadłości pozostają do sprzedaży następujące nieruchomości:

nieruchomość lokalowa niemieszkalna, położonej w Szczecinie przy ul. A. Ledóchowskiego 16/U2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1S/002160798/3, o powierzchni użytkowej 68,63 m2 z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 170.800,00 PLN netto.

Syndyk wskazuje, że cena zostanie powiększoną o należny podatek od towarów i usług (wysokość stawki zgodna z obowiązującą w dniu podpisania umowy).

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny (+48) 914690909.

NIERUCHOMOŚĆ KW nr SZ1S/00216080/3 – Przedsiębiorstwa Budowlanego Tembud Bis SZUT spółka jawna w upadłości likwidacyjnej

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budowlanego Tembud Bis SZUT spółka jawna w upadłości likwidacyjnej; adres do doręczeń: ul. Narutowicza 12, Szczecin 70-240, informuje, że w masie upadłości pozostają do sprzedaży następujące nieruchomości:

nieruchomość lokalowa niemieszkalna, położonej w Szczecinie przy ul. A. Ledóchowskiego 16/U3, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1S/00216080/3, o powierzchni użytkowej 81,32 m2 z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 202.300,00 PLN netto.

Syndyk wskazuje, że cena zostanie powiększoną o należny podatek od towarów i usług (wysokość stawki zgodna z obowiązującą w dniu podpisania umowy).

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny (+48) 914690909.

NIERUCHOMOŚĆ KW SZ1S/00148853/5 – Przedsiębiorstwa Budowlanego Tembud Bis SZUT spółka jawna w upadłości likwidacyjnej

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budowlanego Tembud Bis SZUT spółka jawna w upadłości likwidacyjnej; adres do doręczeń: ul. Narutowicza 12, Szczecin 70-240, informuje, że w masie upadłości pozostają do sprzedaży następujące nieruchomości:

udział 86/100 w nieruchomość budynkowej wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu, ul. Gdańska 13a Szczecin, obręb 1094, Śródmieście 94, nr działki 5/15, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW SZ1S/00148853/5 o powierzchni: działka 2973 m2; Budynki o łącznej pow. 1054,78 m2  (374,69, 313,95, 366,14) należąca do upadłego nieruch gruntowa: 1.826 m2, z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 1.218.600,00 PLN netto.

Syndyk wskazuje, że cena zostanie powiększoną o należny podatek od towarów i usług (wysokość stawki zgodna z obowiązującą w dniu podpisania umowy).

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny (+48) 914690909.

Ruchomości – Przedsiębiorstwa Budowlanego Tembud Bis SZUT spółka jawna w upadłości likwidacyjnej

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budowlanego Tembud Bis SZUT spółka jawna w upadłości likwidacyjnej; adres do doręczeń: ul. Narutowicza 12, Szczecin 70-240, informuje, że w masie upadłości pozostają do sprzedaży następujące ruchomości:

 

Lp Nazwa wyposażenia Numer spisu Pomieszczenie Ilość Oszacowana cena jednostkowa netto Oszacowana wartość netto
1 regał na stelażu metalowym 001 księgowość 1 15,00 zł 15,00 zł
2 biurko 005 biuro zarządu 3 25,00 zł 75,00 zł
3 przystawki do biurka 006 biuro zarządu 2 15,00 zł 30,00 zł
4 szafa 008 biuro techniczne 2 20,00 zł 40,00 zł
5 biurko 009 biuro techniczne 1 25,00 zł 25,00 zł
6 regał drewniany 010 biuro techniczne 5 15,00 zł 75,00 zł
7 szafka 012 biuro techniczne 1 20,00 zł 20,00 zł
8 fotel biurowy czarny 013 biuro techniczne 2 10,00 zł 20,00 zł
9 biurko 014 kadry 2 25,00 zł 50,00 zł
10 szafa 015 kadry 1 20,00 zł 20,00 zł
11 szafka stojąca 017 kadry 2 20,00 zł 40,00 zł
12 przystawka do biurka 018 kadry . 1 15,00 zł 15,00 zł
13 szafka z szufladami 019 kadry 1 15,00 zł 15,00 zł
14 lada biurowa 020 sekretariat 1 90,00 zł 90,00 zł
15 szafka stojąca 021 sekretariat 1 30,00 zł 30,00 zł
16

zabudowa kuchenna z wbudowaną zmywarką,

lodówką (zepsuta), płytą dwupalnikową,

zlewozmywakiem z baterią

023 kuchnia 1 300,00 zł 300,00 zł
17 lodówka wolnostojąca 025 kuchnia 1 20,00 zł 20,00 zł
18 półki wiszące 026 kuchnia 3 10,00 zł 30,00 zł
19 regał kuchenny 027 kuchnia 1 20,00 zł 20,00 zł
20 biurko 028 kuchnia 1 25,00 zł 25,00 zł
21 półki stojące 029 kuchnia 2 10,00 zł 20,00 zł
22 czajnik elektryczny 031 kuchnia 1 5,00 zł 5,00 zł
23 krzesła biurowe (szare i zielone) 032 biuro 9 7,00 zł 63,00 zł
24 nastawka biurowa z roletą 033 korytarz 2 20,00 zł 40,00 zł
25 grzejnik elektryczny 035   3 3,00 zł 9,00 zł
26 zestaw komputerowy HP z monitorem IIYAMA, mysz, klawiatura 036 kadry 2 160,00 zł 320,00 zł
27 zestaw komputerowy HP z monitorem LG, mysz, klawiatura 037 księgowość 1 160,00 zł 160,00 zł
28 zestaw komputerowy HPz2 monitorami SAMSUNG mysz, klawiatura 038 księgowość 1 220,00 zł 220,00 zł
29 aparat telefoniczny - fax PHILIPS MAGIC 5 eco 039 sekretariat 1 50,00 zł 50,00 zł
30 aparat telefoniczny - PANASONIC KX-TG2511 PD 040 kadry 2 20,00 zł 40,00 zł
31 aparat telefoniczny - PANASONIC KX-TG1100 PD 041 p.techniczny 1 20,00 zł 20,00 zł
32 aparat telefoniczny - PANASONIC KX-TG6611 PD 042 księgowość 1 20,00 zł 20,00 zł
33 aparat telefoniczny - PANASONIC PNLC 1018 043 księgowość 1 20,00 zł 20,00 zł
34 aparat telefoniczny - SIEMENS GIGASET 5020 044 p.techniczny 1 25,00 zł 25,00 zł
35 aparat telefoniczny - SIEMENS GIGASET 5020 045 p.narad 2 25,00 zł 50,00 zł
36 aparat telefoniczny SLICAN CTS-202CL 046 sekretariat 1 30,00 zł 30,00 zł
37

szafa teleinformatyczna z urządzeniem sieciowym Switch,

listwy 4 sztuki, panel PATCH, centrala telefoniczna, ruter

049 serwerownia 1 350,00 zł 350,00 zł
38 serwer 050 serwerownia 1 80,00 zł 80,00 zł
39 klimatyzator 051 serwerownia 1 150,00 zł 150,00 zł
40 aparat telefoniczny 052 serwerownia 1 15,00 zł 15,00 zł
41 monitor 053 serwerownia 1 50,00 zł 50,00 zł
42 OFFICE 2010 MB 1784063 054 oprogramowanie 1 30,00 zł 30,00 zł
43 OFFICE 2010 MB 1704753 055 oprogramowanie 1 30,00 zł 30,00 zł
44 OFFICE 2010 MB 1815970 056 oprogramowanie 1 30,00 zł 30,00 zł

 

Syndyk wskazuje, że cena zostanie powiększoną o należny podatek od towarów i usług (wysokość stawki zgodna z obowiązującą w dniu podpisania umowy).

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny (+48) 914690909.

Menu

SDO i Partnerzy, Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

Adres: Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin
tel.: +48 91 421 09 40
Fax +48 91 487 39 56
info@sdo.com.pl