Akceptuję

Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

WIERZYTELNOŚCI - ADAMUS HT TWORZYWA-FORMY-ROBOTY Sp. z o.o.

Bartosz Dąbrowski - Syndyk masy upadłości ADAMUS HT TWORZYWA-FORMY-ROBOTY sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Węgorzynie, zaprasza do składania ofert na zakup wierzytelności przysługującej Spółce o łącznej wartości nominalnej 506.283,15 zł z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 30 % wartości nominalnej.

Szczegółowy wykaz wierzytelności wyłożony został w biurze przy ul. Szybowcowej 28 w Szczecinie. Z wykazem można się zapoznawać codziennie w godzinach od 8:30 do 14:30.

Syndyk wskazuje, że istnieje możliwość złożenia oferty na każdą z wierzytelności oddzielnie. Oferty pisemne wraz z podaniem ceny brutto, pełnych danych nabywcy należy składać bezpośrednio w biurze syndyka lub przesłać listem poleconym na powyższy adres do dnia 28 lutego 2017 roku. Informacje telefoniczne - 914690909.

W przypadku wyboru złożonej oferty cena sprzedaży winna być zapłacona w całości na rachunek bankowy masy upadłości przed wydaniem przedmiotu sprzedaży bez potrąceń. Syndyk zastrzega sobie prawo nie przyjęcia złożonej oferty bez podawania przyczyn.

Menu

SDO i Partnerzy, Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

Adres: Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin
tel.: +48 91 421 09 40
Fax +48 91 487 39 56
info@sdo.com.pl