Akceptuję

Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Niniejszym artykułem kontynuujemy cykl tematów poświęconych analizie wpływu rozstrzygnięć zawartych w orzeczeniach na praktykę stosowania prawa. Co tydzień w formie krótkiego artykułu omawiany będzie wybrany problem praktyczny, istotny z punktu widzenia inwestycji realizowanych przez naszych Klientów.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania związane z poruszaną problematyką zaprszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Ekspert radzi: Dopuszczalność zobowiązania prokurenta do współdziałania z członkiem zarządu

zbigniew olech

dr Zbigniew Olech

Partner zarządzający Kancelarii / radca prawny

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prokura jest pełnomocnictwem cieszącym się dużą popularnością wśród profesjonalnych, aktywnych gospodarczo podmiotów. Umożliwia ona przede wszystkim sprawne działanie przedsiębiorców, wyłączając konieczność każdorazowego uczestniczenia mocodawcy - czy to osobiście, czy też przez jego organy lub przedstawicieli ustawowych - przy dokonywaniu określonych czynności.

Zgodnie z art. 109(4) § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, „prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie”. Przedsiębiorca może zatem powołać kilku prokurentów. Może on udzielić im prokury oddzielnie tak, by każdy z nich miał prawo do samodzielnego działania, ale ma też możliwość zastrzeżenia łączności, tzn. zobowiązania jednego bądź wszystkich ustanowionych przez siebie prokurentów do współdziałania przy dokonywaniu w jego imieniu czynności.

Praktyce znana jest również tzw. prokura mieszana. Polega ona na ustanowieniu prokury z jednoczesnym zastrzeżeniem, że prokurent jest uprawniony do działania jedynie łącznie z inną osobą, przy czym osoba ta nie pełni funkcji prokurenta. Jest nią np. wspólnik spółki osobowej, czy też członek zarządu spółki kapitałowej. Dotychczas prokura mieszana nie została jednak unormowana. Pierwotnie jej koncepcja zrodziła się w orzecznictwie (uchwała SN z dnia 27 kwietnia 2001 r., III CZP 6/01, OSNC 2001, nr 10, poz. 148). W doktrynie instytucja ta miała zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników. W 2015 roku Sąd Najwyższy uznał za niedopuszczalne wpisanie w Krajowym Rejestrze Sądowym prokury, zgodnie z którą prokurent będzie zobowiązany do łącznego działania z członkiem zarządu (uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 roku, III CZP 34/14). Możliwość udzielenia prokury mieszanej budziła w związku z tym liczne wątpliwości.

Ostatecznie ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców w art. 109(4) Kodeksu cywilnego po § 1 dodano § 1(1), zgodnie z którym „prokura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej”. Od dnia wejścia w życie ww. ustawy, tj. od dnia 1 stycznia 2017 r. nie ma już wątpliwości w zakresie dopuszczalności reprezentowania przedsiębiorców przez prokurentów w wariancie mieszanym.

 

Menu

SDO i Partnerzy, Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

Adres: Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin
tel.: +48 91 421 09 40
Fax +48 91 487 39 56
info@sdo.com.pl