Akceptuję

Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

malgorzata leczynska-smoter

Małgorzata Łęczyńska-Smoter

radca prawny

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki handlowej niejednokrotnie wymaga dokonania zmian właścicielskich w samej spółce, co może dotyczyć osoby wspólnika współkach osobowych, jak też udziałowca czy akcjonariusza w spółkach kapitałowych.

Zmiany jakie obowiązują od 01 czerwca 2017 roku dotyczą wszystkich podmiotów, które składają wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS, ponieważ nowe przepisy nakładają na wnioskodawcę obowiązek złożenia oświadczenia, które dotychczas nie były wymagane przez Krajowy Rejestr Sądowy. Obecnie bezwzględnie wymaganym jest złożenie oświadczenia w postępowaniu o wpis zmian do rejestru, czy podmiot, którego dotyczy wpis jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Złożenie powyższego oświadczenia wymagane jest wówczas, gdy zbywany jest ogół praw i obowiązków wspólnika w spółkach osobowych (jawna, partnerska, komandytowa) lub dokonywane jest zbycie udziałów lub akcji, a zatem zawsze gdy w spółce dochodzi do zmiany składu osobowego „właścicieli”. Zmiana może być wynikiem nie tylko umowy sprzedaży ale również być skutkiem poświadczenia dziedziczenia, darowizny, czy też wydania postanowienia przez sąd o stwierdzenie nabycia spadku.

Zgodnie z ustawą nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, cudzoziemcem w rozumieniu ustawy jest:

  • osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego
  • osoba prawna mająca siedzibę za granicą;
  • nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;
  • osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w pkt 1, 2 i 3.

Ważnym jest zatem, aby spółka składająca informację o zmianach, jakie zaszły w jej układzie właścicielskim potrafiła dokonać oceny, czy jest cudzoziemcem w rozumieniu przytoczonego powyżej przepisu. Umiejętność oceny, czy dochodzi do zjawiska dominacji pomiędzy spółkami, czy też to czy spółka jest kontrolowana przez inna spółkę niejednokrotnie wymaga profesjonalnej oceny.

Powyższe ma o tyle istotne znaczenie, że złożenie oświadczenia o byciu cudzoziemcem, implikuje dalsze oświadczenia jakie należy złożyć, wraz z wpisem o dokonanie zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Koniecznym jest bowiem przyznanie się czy spółka jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczenia jakie należy złożyć zostały zawarte w formularzach składanych do KRS, poprzez wypełnienie pół  nr 12 lub 13.
Nowe obowiązki nałożone na przedsiębiorców i składanie przez nich oświadczeń związane z jest zapewnieniem ministrowi spraw wewnętrznych informacji o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz weryfikację prawidłowości nabywania udziałów i akcji w spółkach będących właścicielami nieruchomości.

 

 

Menu

SDO i Partnerzy, Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

Adres: Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin
tel.: +48 91 421 09 40
Fax +48 91 487 39 56
info@sdo.com.pl