Akceptuję

Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Dział Gospodarczy i Zamówień Publicznych

Prawnicy Działu Gospodarczego i Zamówień Publicznych zajmują się szeroko rozumianą tematyką ram prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Liczny zespół tegoż działu SDO doradza w kwestii procedur zdobywania zamówień publicznych, przygotowuje projekty umów, dba o właściwą regulację stosunków pracowniczych. Doradztwo obejmuje również kwestie wyboru właściwej formy prawnej prowadzenia dzielności gospodarczej z zaznaczeniem ryzyk oraz korzystnych aspektów proponowanych klientowi rozwiązań.

Specjalizacje:

1. Pomoc prawna dla przedsiębiorców

SDO koncentruje się na zapewnieniu bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorstw. Oznacza to nie tylko postępowania sądowe i windykacyjne, ale także codzienne doradztwo w problemach pracowniczych, podatkowych, administracyjnych i w zakresie zagadnień prawno-organizacyjnych spółek handlowych. Naszą ambicją jest partnerska relacja z menadżerami, a nie rutynowe prawnicze rzemiosło.

2. Problematyka korporacyjna spółek kapitałowych

Prawnicy SDO aktywnie uczestniczą w kreowaniu koncepcji rozwoju organizacyjnego i inwestycyjnego naszych Klientów. Pomagamy sformułować założenia i realizować przyjęte koncepcje tworzenia, przekształceń, fuzji i przejęć spółek kapitałowych oraz przedsiębiorstw. Stałym elementem naszych usług jest obsługa zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, asystowanie w pracach rad nadzorczych i zarządów. Posiadamy znaczące doświadczenie w sporach korporacyjnych.

3. Badanie stanu prawnego przedsiębiorstw (due diligence)

Uważamy, że nasz Klient powinien mieć pewność, w co inwestuje swoje pieniądze. Poddajemy dogłębnej analizie aspekty prawne obejmujące wszystkie obszary działalności przedsiębiorstw. Wynikiem jest syntetyczny raport, zawierający sygnalizacje ryzyk i rekomendacje ewentualnych działań. Jeżeli to konieczne, powołujemy do współpracy biegłych rewidentów, specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska, szacowania nieruchomości, rzeczoznawców. Prawnikom SDO zaufali krajowi i zagraniczni inwestorzy, wspomagaliśmy liczne prywatyzacje i przejęcia.

4. Prawo zamówień publicznych

Kancelaria SDO świadczy usługi w  zakresie pomocy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Prawnicy SDO posiadają doświadczenie w zakresie udzielania porad zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom. Radcy prawni SDO świadczą usługi w zakresie kompleksowego przygotowywania i nadzoru prawnego nad postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, jak również przy poszczególnych czynnościach w toku postępowania.

5. Prawo energetyczne

Kancelaria SDO świadczy usługi z zakresu zastosowania prawa energetycznego. Prowadzimy kompleksową obsługą podmiotów krajowych i zagranicznych zajmujących się sprzedażą energii elektrycznej oraz paliw. Zajmujemy się doradztwem związanym z realizacją inwestycji w odnawialne źródła energii. Posiadamy doświadczenie w zakresie reprezentacji podmiotów przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w postępowaniach o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności w branży energetycznej. Świadczymy usługi w zakresie opiniowania umów - m.in. przyłączeniowych, dystrybucyjnych oraz sprzedaży energii elektrycznej, a także sporządzamy opinie dotyczące stosowania ustawy Prawo energetyczne i jej aktów wykonawczych.

6. Podatek akcyzowy, obrót towarami zharmonizowanymi

Cieszymy się, że specjalistyczna wiedza SDO stanowi atrybut naszych Klientów, działających w branży paliw, biopaliw i energii.

7. Prawo medyczne

Prawa i obowiązki pacjenta oraz lekarza, jak i zasady funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej nie są obce Kancelarii SDO. Mamy zaszczyt obsługiwać międzynarodowe koncerny świadczące usługi medyczne, jak też wspomagać pacjentów poszukujących sprawiedliwości w związku z doświadczonymi przez nich błędami medycznymi. Radcy Kancelarii SDO mają także doświadczenie w doradztwie przy zakładaniu, przekształcaniu oraz likwidacji zakładów opieki zdrowotnej.

Menu

SDO i Partnerzy, Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

Adres: Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin
tel.: +48 91 421 09 40
Fax +48 91 487 39 56
info@sdo.com.pl

Szef Działu

Partner zarządzający Kancelarii / radca prawny / licencjonowany syndyk

e-mail: bdabrowski@sdo.com.pl

nr tel.: 91 421 09 40

Specjaliści

Partner zarządzający Kancelarii / radca prawny

e-mail: zolech@sdo.com.pl

Radca prawny / licencjonowany syndyk

e-mail: bstawarski@sdo.com.pl
nr tel.: 666 221 112

Radca prawny / licencjonowany syndyk

e-mail: wokragly@sdo.com.pl
nr tel.: 600 462 050

Radca prawny

e-mail: kkurkierewicz@sdo.com.pl
nr tel.: 600 461 186

Radca prawny

e-mail: ptanski@sdo.com.pl
nr tel.: 698 494 917

Radca prawny / trener kompetencji menedżerskich / audytor wewnętrzny ISO

e-mail: azimnicka@sdo.com.pl
nr tel.: 698 480 103

Aplikant radcowski

e-mail: kjakubowska@sdo.com.pl
nr tel.: 698 492 770

Adwokat

e-mail: pzasuwik@sdo.com.pl
nr tel.: 600 457 401

katarzyna jankowska

Aplikant radcowski

e-mail: kjankowska@sdo.com.pl
nr tel.: 698 494 914