Akceptuję

Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Dział Restrukturyzacji i Postępowań Upadłościowych

Prawnicy SDO w ramach tego działu są gotowi doradzać przedsiębiorcom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych. Restrukturyzacja rozumiana jest jako gwałtowne zmiany w aktywach, pasywach lub organizacji przedsiębiorstwa. Celem restrukturyzacji jest stworzenie przesłanek do wzrostu wartości przedsiębiorstwa, polepszenia jego pozycji rynkowej lub zwiększenie zdolności konkurowania. Przepisy prawa definiują różnego rodzaju instrumenty, które pozwalają na osiągnięcie tych celów.

Restrukturyzacja naprawcza

polega ona na wprowadzaniu zmian, które mają naprawić przedsiębiorstwo w celu ustabilizowania jego funkcjonowania oraz osiągnięcia dodatniego bilansu. W praktyce, jak i w teorii, ten rodzaj restrukturyzacji jest oceniany jak jeden z najtrudniejszych do przeprowadzenia.

Prawo upadłościowe i naprawcze reguluje istotna cześć procesów rozwoju gospodarczego. Zasadniczą funkcją tej dziedziny prawa jest rozstrzyganie konfliktu interesów pomiędzy dłużnikami a wierzycielami. Celem procedury upadłościowej i naprawczej jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Roszczenia wierzycieli mogą zostać zaspokojone poprzez realizacje układów naprawczych, sanacyjnych lub likwidacyjnych, jak również w trybie egzekucyjno-likwidacyjnym przy pomocy syndyka masy upadłości.

Kancelaria SDO prowadzi pełną obsługę przedsiębiorców i spółek prawa handlowego w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego, zarówno na rzecz podmiotów mających problemy z terminowym spłacaniem swoich zobowiązań, jak i na rzecz wierzycieli dochodzących swoich roszczeń od dłużników pozostających w zwłoce. Prawnicy Kancelarii SDO posiadają licencje syndyka wydane przez Ministra Sprawiedliwości oraz wiedzę i doświadczenie poparte wieloletnią praktyką wykonywania zawodu syndyka, nadzorcy sądowego lub zarządcy przymusowego.

Dodatkowo Kancelaria SDO zajmuje się doradztwem i prowadzeniem postępowań likwidacyjnych przedsiębiorstw, co obejmuje zakończenie bieżących interesów podmiotu, ściągnięcie należności, wypełnienie zobowiązań, spieniężenie mienia (majątku trwałego i wyposażenia przedsiębiorstwa) oraz podział ewentualnej nadwyżki pomiędzy wspólników.

Aukcje i Przetargi

 • ADAMUS HT TWORZYWA-FORMY-ROBOTY sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - składniki majątku do zbycia

  05.06.2017

  Szczecin, 5 czerwca 2017 r. Syndyk masy upadłości ADAMUS HT TWORZYWA-FORMY-ROBOTY sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Węgorzynie (Numer KRS: 0000149148, NIP: 2530137914, REGON: 81260164000000) - Bartosz Dąbrowski pragnie poinformować, że w masie upadłości Spółki znajdują się następujące składniki majątku przeznaczone do zbycia: 60.703 udziałów w Spółce POLSKI KONCERN SPIRYTUSOWY sp. z o.o., o łącznej wartości nominalnej 30.351.500,00 złotych. Wierzytelności o łącznej...

  Czytaj dalej >>

 • WIERZYTELNOŚCI - ADAMUS HT TWORZYWA-FORMY-ROBOTY Sp. z o.o.

  01.02.2017

  Bartosz Dąbrowski - Syndyk masy upadłości ADAMUS HT TWORZYWA-FORMY-ROBOTY sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Węgorzynie, zaprasza do składania ofert na zakup wierzytelności przysługującej Spółce o łącznej wartości nominalnej 506.283,15 zł z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 30 % wartości nominalnej. Szczegółowy wykaz wierzytelności wyłożony został w biurze przy ul. Szybowcowej 28 w Szczecinie. Z wykazem można się...

  Czytaj dalej >>

 • NIERUCHOMOŚĆ – Paweł Zawiliński XII GUp 82/15, Maja Zawilińska XII GUp 84/15

  06.05.2016

  Syndyk mas upadłości osób fizycznych – Mai Zawilińskiej w upadłości likwidacyjnej oraz Pawła Zawilińskiego w upadłości likwidacyjnej informuje, iż w masach upadłości pozostają do zbycia udziały w wysokości po ½ w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Nauczycielskiej 10B w Szczecinie, stanowiącej grunt działki nr 128/1 obr. 4201 Szczecin-Dąbie, o powierzchni 567 m2 (powierzchnia budynku - 170 m2),...

  Czytaj dalej >>

Menu

SDO i Partnerzy, Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

Adres: Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin
tel.: +48 91 421 09 40
Fax +48 91 487 39 56
info@sdo.com.pl

Szef Działu

Licencjonowany syndyk / partner zarządzający Kancelarii / radca prawny

e-mail: bdabrowski@sdo.com.pl

Specjaliści

Licencjonowany syndyk / radca prawny

e-mail: bstawarski@sdo.com.pl
nr tel.: 666 221 112

Radca prawny / licencjonowany syndyk

e-mail: wokragly@sdo.com.pl
nr tel.: 600 462 050

Radca prawny

e-mail: kkurkierewicz@sdo.com.pl
nr tel.: 600 461 186

michal bednarczyk

Aplikant radcowski

e-mail: mbednarczyk@sdo.com.pl
nr tel.: 91 421 09 40

Aplikant radcowski

e-mail: mturos@sdo.com.pl
nr tel.: 91 421 09 40