Akceptuję

Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Dział Samorządowy i Postępowań Administracyjnych

Sektor publiczny, prowadząc działalność zapewniającą funkcjonowanie instytucji państwowych i samorządowych, zasługuje na najwyższy poziom obsługi prawnej. Jesteśmy przekonani, że specjaliści Działu Samorządowego i Postępowań Administracyjnych wnoszą najwyższe standardy obsługi do obsługiwanych przez SDO instytucji państwowych i samorządowych.

Złożoność problemów prawnych, łączących przepisy prawa administracyjnego z prywatnym, a także problematyka inwestycji prowadzonych przez państwo i samorządy, czy też doradztwo w postępowaniach prowadzonych przed organami tych jednostek, stanowią dla nas nie tylko chleb codzienny, ale i stałe wyzwanie intelektualne.

Znając zasady rządzące postępowaniami administracyjnymi, gotowi jesteśmy reprezentować naszych Klientów w postępowaniach przed organami administracji i sądami administracyjnymi.

Dla SDO współczesny samorząd to nie tylko wspólnota lokalna, ale również partner biznesowy na rynku lokalnym, dla którego chcemy być wsparciem w rozwoju.

Specjalizacje:

1. Obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego

Zakres obsługi prawnej świadczonej na rzecz samorządów jest niezwykle szeroki; specjalistom, niezajmującym się tym sektorem na co dzień, niewątpliwą trudność sprawia połączenie zagadnień z zakresu postępowania administracyjnego, ochrony środowiska, inwestycji komunalnych – w tym drogowych, gospodarki wodnej, gospodarki komunalnej, opieki społecznej, prawa pracy i innych dyscyplin.
Prawnicy Działu Samorządowego i Postępowań Administracyjnych naszej Kancelarii dogłębnie poznali specyfikę obsługi prawnej JST, działając od lat w gminach, powiatach, ich związkach, jednostkach budżetowych, samorządowych instytucjach kultury, czy też spółkach komunalnych. Dodatkowo jednak do prowadzonej obsługi wnosimy elementy najlepszej praktyki przeniesionej z obsługi nowoczesnych korporacji i przedsiębiorstw – co w znaczący sposób usprawnia działanie urzędów. Dzięki takiemu doświadczeniu wspieramy samorządy nie tylko w realizacji zadań publicznych, lecz także w ich kontaktach z biznesem. Pomagamy w wyborze i realizacji najbardziej optymalnych rozwiązań inwestycyjnych z uwzględnieniem specyfiki finansów publicznych – zarówno przez same jednostki samorządu, jak i spółki prawa handlowego z ich udziałem.

2. Doradztwo prawne w inwestycjach publicznych

Zarówno samorządy, jak i państwo, stale pozostają inicjatorami znaczących inwestycji lokalnych i regionalnych – szczególnie zaś tych o charakterze infrastrukturalnym. Obsługujemy jedne z największych tego typu inwestycji – zarówno w regionie (budowa termicznego zakładu unieszkodliwiania odpadów dla miasta Szczecina – wartość inwestycji ok. 700 mln zł), jak też – dzięki proponowanym wysokim standardom obsługi – w innych województwach (budowa centrum kulturalno-kongresowego w Toruniu – wartość inwestycji ponad 300 mln zł). Dzięki swojemu doświadczeniu, Kancelaria skutecznie łączy współpracę jednostek samorządu i ich związków ze spółkami prawa handlowego we wspólnym realizowaniu zadań inwestycyjnych – choćby takich jak budowa nowych ujęć wody pitnej na Wyspie Wolin, gdzie prawnicy SDO opracowali autorski program współpracy wskazanych podmiotów w ramach konsorcjum, a wartość inwestycji szacowana jest na kwotę 75 mln zł.
Zapewniamy pełną obsługę i doradztwo prawne tego rodzaju przedsięwzięć inwestycyjnych – realizowanych z udziałem środków europejskich, inwestorów prywatnych, czy w drodze partnerstwa publiczno-prywatnego.

3. Gospodarka nieruchomościami

Nieruchomości pozostają najcenniejszymi aktywami osób prywatnych, przedsiębiorstw i jednostek publicznych. Gospodarowanie nieruchomościami – w szczególności poprzez ich dzierżawę, najem, a także sprzedaż – wymaga odpowiedzialnych decyzji, a do takich należą przede wszystkim te podejmowane w oparciu o profesjonalne doradztwo. Prawnicy SDO doradzali i obsługiwali sprzedaż oraz zakup wielu nieruchomości; pomagaliśmy również w procedurach związanych z ich podziałem lub scalaniem. Przeprowadzamy audyty prawne, badając stan nieruchomości i ich przydatność do zamierzeń inwestycyjnych. Wielokrotnie wspieraliśmy prowadzenie złożonych transakcji przy sprzedaży nieruchomości, które łączyliśmy z ambitnymi zadaniami inwestycyjnymi. W tym zakresie opracowaliśmy model współpracy pomiędzy samorządem a biznesem – w którym samorząd staje się partnerem w celowych spółkach prawa handlowego, bez konieczności wydatkowania środków finansowych.

4. Prawo administracyjne i postępowania administracyjne

Żyjemy w państwie prawa. Niestety, dla wielu oznacza to państwo przepisów. Prostujemy dla naszych Klientów meandry prawa administracyjnego, wspomagamy postępowania przed organami administracji i sądami administracyjnymi. Wiedza oraz pewność siebie poparta doświadczeniem pozwala nam przedstawić realną ocenę sytuacji prawnej uczestnika sporu. Działając jako pełnomocnicy, uzyskujemy dla naszych Klientów decyzje administracyjne, jednakże z pomocy Kancelarii korzystają w sporach sądowo-administracyjnych także podmioty publiczne. Zaletą prawników SDO jest doświadczenie w obsłudze organów administracji, co pozwala nam oceniać zgłoszone problemy niejako z perspektywy wiedzy zdobytej od kuchni. Kancelaria z sukcesem występowała w postępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również w sporach z organami administracji rządowej.

Menu

SDO i Partnerzy, Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

Adres: Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin
tel.: +48 91 421 09 40
Fax +48 91 487 39 56
info@sdo.com.pl

Szef Działu

Partner zarządzający Kancelarii / radca prawny

e-mail: mskotarczak@sdo.com.pl

Specjaliści

Adwokat

e-mail: pslozowski@sdo.com.pl
nr tel.: 600 457 942

Radca prawny

e-mail: kkazmierczak@sdo.com.pl
nr tel.: 698 495 179

katarzyna jankowska

Aplikant radcowski

e-mail: kjankowska@sdo.com.pl
nr tel.: 698 494 914

joanna szczygiel

Aplikant radcowski

e-mail: jszczygiel@sdo.com.pl
nr tel.: 91 421 09 40

marta pawlicka

Aplikant radcowski

e-mail: mpawlicka@sdo.com.pl
nr tel.: 600 461 649