Akceptuję

Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Stałe doradztwo prawne

Za najbardziej efektywną formę współpracy z Klientem uznajemy stałe doradztwo prawne. Usługi świadczone przez SDO za stałą, ryczałtową kwotę obejmują w takim przypadku pełny zakres zagadnień prawnych związanych z działalnością Klienta, chociaż możliwe jest także skoncentrowanie się na wybranych problemach prawnych, w szczególności tych, co do których SDO może zaoferować wiedzę specjalistyczną.

Jesteśmy przekonani, że właśnie stała współpraca pozwala nawiązać z Klientem tą szczególną, intensywną relację, pozwalającą, nie tylko zrozumieć Jego potrzeby, ale wręcz je przewidywać, jak też wzbogacać naszą wiedzę relewantnie do rozwoju obsługiwanego przedsiębiorstwa.

Obsługa typu stand-by

Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy Klient odczuwa potrzebę zapewnienia sobie permanentnej obsługi doradczej. Szanujemy to, a nawet życzymy tego komfortu innym przedsiębiorcom.

Dlatego też wypracowaliśmy z wieloma naszymi Klientami model obsługi typu stand-by, gdzie oczekujemy na konkretne pytania obejmujące wybrany problem, a rozliczenie następuje według stawki godzinowej. Jesteśmy przekonani, że osobiste i rzetelne podejście do Klienta oraz jasno ustalone i przestrzegane zasady wynagradzania, czynią także tą formę współpracy atrakcyjną.

Obsługa prawna konkretnego przedsięwzięcia (projekt)

Częstą formą współpracy, zapewniającą podobnie indywidualne, a przede wszystkim efektywne relacje pomiędzy Kancelarią a Klientem, jest obsługa prawna konkretnego przedsięwzięcia (projekt). Wspomagając realizację określonego projektu, ambicją naszą pozostaje aktywne i partnerskie w nim uczestnictwo, wykraczające poza ramy standardowej konsultacji prawnej. Doświadczenia nasze obejmują tworzenie i koordynowanie prac grup eksperckich, współpracę z biegłymi, czy też z zagranicznymi kancelariami prawnymi. Umowa o współpracy jest w takim przypadku negocjowana indywidualnie, a zasadnicza część wynagrodzenia ma charakter success fee.

Zlecenie poprowadzenia konkretnej sprawy indywidualnej

SDO - po przeprowadzeniu wstępnej, aczkolwiek możliwie rzeczowej i sumiennej oceny - gotowe jest zazwyczaj przyjąć zlecenie poprowadzenia konkretnej sprawy indywidualnej, obejmującej spór sądowy lub sprawę z zakresu postępowania administracyjnego. Dotyczy to w szczególności licznych obszarów specjalizacji SDO.

Menu

SDO i Partnerzy, Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

Adres: Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin
tel.: +48 91 421 09 40
Fax +48 91 487 39 56
info@sdo.com.pl