Akceptuję

Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Doradztwo prawne w inwestycjach publicznych

Dział Samorządowy i Postępowań Administracyjnych

Przyświeca nam idea, by być Kancelarią, stanowiącą łącznik pomiędzy samorządem a biznesem. Dlatego też zapewniamy obsługę i doradztwo prawne przedsięwzięć inwestycyjnych - realizowanych z udziałem środków europejskich, inwestorów prywatnych, czy w drodze partnerstwa publiczno-prywatnego. Z sukcesem wspieramy naszych Klientów w wypracowywaniu metod współpracy sektora prywatnego i publicznego, zapewniając wsparcie prawne dla najbardziej wymagających.

Obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego

Dział Samorządowy i Postępowań Administracyjnych

Od wielu lat Kancelaria z sukcesem wspiera jednostki samorządu terytorialnego. Dla nas współczesny samorząd to nie tylko zarządca wspólnoty lokalnej, lecz także partner na rynku inwestycyjnym, dla którego poszukujemy najbardziej optymalnych rozwiązań. Kompleksowa obsługa obejmuje wsparcie w zakresie m. in. prawa ustrojowego, zamówień publicznych, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, planowania przestrzennego i finansów publicznych. Wspieramy tworzenie prawa lokalnego uważamy bowiem, iż dobre przepisy, stanowione przez samorząd, dla którego jesteśmy wsparciem prawnym, są naszą wizytówką.

Private lawyer

Dział Cywilny, Karny i Postępowań Sądowych

Kancelaria świadczy usługi polegające na kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców oraz menedżerów, w szczególności zakresie spraw rodzinnych, majątkowych, sporów sądowych, spraw karnych, jak również w zakresie szeroko rozumianego doradztwa prawnego.

Szczegółowy opis specjalizacji znajdą Państwo w zakładce Działu Cywilnego, Karnego i Postępowań Sądowych.

Postępowania sądowe

Dział Cywilny, Karny i Postępowań Sądowych

Kancelaria z powodzeniem reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych, w szczególności przed sądami rozpoznającymi sprawy cywilne, karne, rodzinne oraz gospodarcze. W odniesieniu do spraw cywilnych i gospodarczych zapewniamy należytą i skuteczną reprezentację już na etapie przedsądowym, natomiast w sprawach karnych - także na etapie postępowania przygotowawczego.

Szczegółowy opis specjalizacji znajdą Państwo w zakładce Działu Cywilnego, Karnego i Postępowań Sądowych.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw (upadłość, układ z wierzycielami, postępowanie naprawcze, likwidacja)

Dział Gospodarczy i Zamówień Publicznych

Jesteśmy świadomi, że każde przedsiębiorstwo w toku swojego funkcjonowania może napotkać na trudności. Zapewnienie fachowej obsługi prawnej pozwala przejść ten etap w sposób bezpieczny i kontrolowany.

W naszym przekonaniu restrukturyzacja to nie tylko naprawa przedsiębiorstwa, ale także jego rozwój. Prawnicy SDO wspierali z sukcesem postępowania restrukturyzacyjne największych przedsiębiorstw w regionie. W skład zespołu SDO wchodzą prawnicy posiadający wieloletnie doświadczenie w procesach upadłościowych, układowych czy też naprawczych. Jesteśmy jedyną Kancelarią w regionie posiadającą tak liczną grupę prawników posiadających licencje syndyka

Problematyka prawna związana z zarządzaniem, obrotem nieruchomościami i inwestycjami w nieruchomości

Dział Gospodarczy i Zamówień Publicznych

Zdajemy sobie sprawę, że nieruchomości to nie tylko podstawa działalności wielu przedsiębiorstw, ale również przedmiot inwestycji. To także często najważniejszy zasób jednostek samorządu terytorialnego i państwowych osób prawnych. Zarządzanie i obrót nieruchomościami wymaga interdyscyplinarnej wiedzy, doświadczenia i wnikliwego podejścia. Nasi Klienci mają prawo wymagać od nas nie tylko doradztwa w zakresie zagadnień prawa rzeczowego i ksiąg wieczystych, ale również pomocy przy strategicznych decyzjach dotyczących procesów inwestycyjnych, budowlanych, jak i zagadnień związanych z opodatkowaniem nieruchomości i transakcji.

Wiedza i doświadczenie prawników SDO pozwala na pełne wsparcie dla klientów planujących złożone przedsięwzięcia inwestycyjne, z uwzględnieniem zagadnień prawa budowlanego, gospodarki przestrzennej i prawa ochrony środowiska. Kancelaria aktywnie uczestniczyła przy obsłudze transakcji zakupu / sprzedaży nieruchomości komercyjnych, przemysłowych czy też mieszkalnych – inwestycji typu greenfield oraz brownfield.

Prawo energetyczne i problematyka energii odnawialnej i ochrony środowiska

Dział Gospodarczy i Zamówień Publicznych

Kancelaria świadczy usługi z zakresu zastosowania prawa energetycznego. Prowadzimy kompleksową obsługę podmiotów krajowych i zagranicznych zajmujących się sprzedażą energii elektrycznej oraz paliw. Zajmujemy się doradztwem związanym z realizacją inwestycji w odnawialne źródła energii. Posiadamy doświadczenie w zakresie reprezentacji podmiotów przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w postępowaniach o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności w branży energetycznej. Świadczymy usługi w zakresie opiniowania umów - m.in. przyłączeniowych, dystrybucyjnych oraz sprzedaży energii elektrycznej. Sporządzamy opinie dotyczące stosowania ustawy Prawo energetyczne i jej aktów wykonawczych.

Specjalizacja w zakresie prawa energetycznego obejmuje, poza branżą energii elektrycznej i odnawialnej, również branżę paliwową. W tym zakresie Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze firm sektora paliwowego, zarówno w zakresie obrotu, jak i produkcji paliw. Kancelaria doradzała w wielu projektach i przedsięwzięciach związanych z branżą paliwową - reprezentowała klientów w postępowaniach koncesyjnych, podatkowych, celnych i administracyjnych (również w zakresie rezerw materiałowych).

Obsługa prawna przedsiębiorców oraz problematyka korporacyjna spółek kapitałowych

Dział Gospodarczy i Zamówień Publicznych

Prawnicy SDO aktywnie uczestniczą w kreowaniu koncepcji rozwoju organizacyjnego i inwestycyjnego naszych Klientów. Pomagamy sformułować założenia i realizować przyjęte koncepcje tworzenia, przekształceń, fuzji i przejęć spółek kapitałowych oraz przedsiębiorstw. Stałym elementem naszych usług jest obsługa zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, asystowanie w pracach rad nadzorczych i zarządów. Posiadamy znaczące doświadczenie w sporach korporacyjnych. Zespół SDO z sukcesem przeprowadzał złożone transakcje typu: squeeze-out, lean restructuring, MBO, LBO oraz due diligence. Prawnikom SDO zaufali krajowi i zagraniczni inwestorzy, wspomagaliśmy prywatyzacje, procesy restrukturyzacji i przejęcia.

SDO koncentruje się również na zapewnieniu bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorstw. Oznacza to nie tylko postępowania sądowe i windykacyjne, ale także codzienne doradztwo w problemach pracowniczych, podatkowych, administracyjnych i w zakresie zagadnień prawno-organizacyjnych spółek handlowych. Naszą ambicją jest partnerska relacja z menadżerami, a nie rutynowe prawnicze rzemiosło.

Menu

SDO i Partnerzy, Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

Adres: Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin
tel.: +48 91 421 09 40
Fax +48 91 487 39 56
info@sdo.com.pl